2 + 3 = 5. Ampak tudi 1 + 4 = 5 … ali pa 1 + 7 – 3 je enako 5 … Način, kako stvari počnemo v svojem življenju, ni vedno edini možni način in ga kot takega tudi drugi ne upoštevajo.

Ne obsojajmo drugih, če želijo do cilja priti na nekoliko drugačen način.

Spoštujmo jih in njihovo mnenje, njihovo pot – če vodi do pravega rezultata.

Vsak lahko svobodno izbere svojo pot. Z upoštevanjem, da naša svoboda ne krni svobode drugih.